Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Актуальные вопросы библиотечной работы.Теория и практика : сборник.1989. - М. : Кн.палата , 1989. - 149 c. - (Гос. биб-ка СССР им. В.И.Ленина).

02

78.3

КрНУ © 2022