Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алексеев В.П. Становление человечества. - М. : Политиздат , 1984. - 462 c.

572.79

КрНУ © 2022