Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Александров В.Т. Ценообразование в строительстве: : учеб.пособие / В.Т.Александров, Т.Г.Касьяненко. - СПб. : Питер , 2000. - 255 c. - (Краткий курс).

338.5 : 69.003

КрНУ © 2022