Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Альтшулер И.С. Краткий курс начертательной геометрии : учеб.пособие / под ред. И.И.Котова. - 2-е изд., перераб. и доп . - Минск : Высш.шк. , 1965. - 272 c.

514.18

КрНУ © 2022