Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алексеев В.Н. Количественный анализ : учебник для нехим. спец. вузов / под ред. Агасян П.К. - 4-е изд., перераб . - М. : Химия , 1972. - 504 c.

543.062

КрНУ © 2022