Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Александров И.А. Аналитические функции комплексного переменного : учеб. пособие для физ. - мат. спец. вузов / И.А.Александров, В.В.Соболев. - М. : Высш. шк. , 1984. - 192 c.

517.54 : 517.2

КрНУ © 2022