Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Александров К.К. Электротехнические чертежи и схемы / К.К.Александров, Е.Г. Кузьмина. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 285 c.

621.3.061

КрНУ © 2022