Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алексеев В.М. Элементарная математика : решение задач. - К. : Вища шк. , 1984. - 351 c.

51

КрНУ © 2022