Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алексеев В.Е. Вычислительная техника и программирование : практикум по программированию / В.Е.Алексеев, А.С.Ваулин, Г.Б.Петров; под ред. А.В.Петрова. - М. : Высш.шк. , 1991. - 400 c.

004.42

681.3.06

КрНУ © 2022