Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Акопян Р.А. Пнеаматическое подрессование автотранспортных средств : в 3 т. Т.3. : монография. - Львов : Вища шк. , 1984. - 239 c.

629.3.023.211

629.113.012.83

КрНУ © 2022