Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Акопян К.М. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для разботников бытового обслуживания : справ. пособие / К.М. Акопян, В.Г. Овсянников. - М. : Легпромбытиздат , 1987. - 173 c.

687.157:64

КрНУ © 2022