Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Алексеев А.Г. Экономика, организация и планирование электромонтажных работ : учебник для техникумов. - 5-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1989. - 365 c.

696.6 : 658

КрНУ © 2022