Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автомобиль КрАЗ - 643701 : рук-во по эксплуатации (643701 - 3902010 РЭ) / под ред. В.В.Таболина. - Харьков : Прапор , 1989. - 180 c.

629.35(035)

КрНУ © 2022