Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Акивис М.А. Тензорное исчисление : учеб.пособие для втузов / М.А. Акивис, В.В. Гольдеберг. - 2-е изд., стер . - М. : Наука , 1972. - 532 c.

517.3

КрНУ © 2022