Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Академии Генерального штаба.История / Ф.Ф. Гайворонский, И.П. Семенов, Н.Г. Попов и др. - 2-е изд., испр. и доп. . - М. : Воениздат , 1987. - 246 c.

355.232.61(091)

КрНУ © 2022