Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Абрамов Н.Н. Водоснабжение : учебник для вузов - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Стройиздат , 1974. - 480 c.

628.1

КрНУ © 2022