Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Айнберг В.Д. Основы программирования для единой системи ЭВМ / В.Д. Айнберг, Ю.В. Геронимус - 2-е изд., испр. и доп . - М. : Машиностроение , 1985. - 351 c.

004.42

681.3.06

КрНУ © 2022