Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Айзенберг Т.Б. Руководство к решению задач по теоретической механике / Т.Б.Айзенберг, И.М.Воронков, В.М.Осецкий; под ред. Воронкова И.М. - 3-е изд . - М. : Высш. шк. , 1960. - 392 c.

531

КрНУ © 2022