Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматика и вычислительная техника. Вып.17 : респуб.межведом.сб.науч.тр. - Минск : Выш.шк. , 1988. - 150 c.

681.5 + 004

КрНУ © 2022