Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматика и автоматизация производственных процессов : учеб.пособие для вузов / В.П.Автушко, М.П.Бренч, В.В.Будько и др.; под ред. Н.Ф.Метлюка - Минск : Выш/ шк. , 1985. - 302 c.

629.331-52 + 629.351-52 +681.5

629.113-52 + 629.114.2-52 + 68

КрНУ © 2022