Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизированный электропривод : сб. ст. / под общ.ред. Н.Ф.Ильинского, М.Г.Юнькова. - М. : Энергоатомиздат , 1990. - 543 c.

62-83-52

КрНУ © 2022