Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизированные системы управления. Лаб. практикум по техническим средствам : учеб.пособие для вузов / В.Н.Четвериков, В.А.Галкин, В.М.Гасов и др.; под ред. В.Н.Четверикова. - М. : Высш.шк. , 1986. - 279 c.

658.012.011.56.005 : 004

КрНУ © 2022