Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики.Вып.84 : респ. междувед. науч.-техн.сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 129 c.

681.5

КрНУ © 2022