Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. Вып.82 : респ.междувед. науч. - техн. сб. - Харьков : Вища шк. , 1987. - 129 c.

681.5

КрНУ © 2022