Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизированная система управления отраслью приборостроения : каталог. - М. : ЦНИИТЭИприборостроения , 1973. - 96 c.

658.012.011.56 : 681.2

КрНУ © 2022