Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.28 : респуб. межвед. науч. - техн. сб. - Львов : Изд-во Львов. ун-та , 1989. - 167 c.

65.011.56 : (621 + 681.2)

КрНУ © 2022