Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении.Вып.22 : респуб. межвед. науч. - техн.сб. - Львов : Вища шк. , 1983. - 160 c. - (Львов. политехн. ин-т).

65.011.56 : (621 + 681.2)

КрНУ © 2022