Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизация настройки систем управления / В.Я.Ротач, В.Ф.Кузищин, А.С.Клюев и др.; под ред. В.Я.Ротача. - М. : Энергоатомиздат , 1984. - 271 c.

681.5

КрНУ © 2022