Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автоматизация контроля и прогнозирования загрязнения воздуха : материалы IV Всесоюз. конференции. - К. : Наук. думка , 1985. - 249 c.

501.3

20.1

КрНУ © 2022