Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автократова М.И. Сокровищница документов прошлого / М.И.Автократова, В.И.Буганов. - М. : Сов. Россия , 1986. - 336 c.

930.253

63.3(0)

КрНУ © 2022