Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Азарян Е.М. Международный маркетинг : учеб.пособие для вузов. - 2-е изд . - Харьков : Единорог , 2001. - 199 c.

339.138(100)

65.58

КрНУ © 2022