Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аванесов Р.И Русское литературное произношение : учеб.пособие для пед. ин-тов - 5-е изд., перераб. и доп. . - М. : Просвещение , 1972. - 415 c.

811.161.1'355

КрНУ © 2022