Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Абрамович С.Д. Риторика : загальна та судова : навч. посібник для вищ. навч. закл. / С.Д.Абрамович, В.В.Молдован, М.Ю.Чикарькова. - К. : Юрінком - Інтер , 2002. - 415 c.

340 : 808.5 ](075.8)

КрНУ © 2022