Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика : учебник для вузов - 3-е изд., перераб. и доп . - М. : Наука , 1969. - 824 c.

533

КрНУ © 2022