Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аболин Л.М. Психологические механизмы эмоциональной устойчивости человека. - Казань : Изд-во Казан. ун-та , 1987. - 262 c.

159.942

88

КрНУ © 2022