Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике : ок.8000 терминов. Т.2. / А.Н.Баранов, А.О.Добровольская, М.Н.Михайлова и др.; под ред. А.Н.Баранова, А.О.Добровольской. - М. : Эдиториал УРСС , 2002. - 288 c.

811.111=161.1`1/2(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022