Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо-русский словарь : ок.60 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 6-е изд., стер . - М. : Гос.изд.ин. и нац.словарей , 1866. - 2.45 c.

811.111=161.1(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022