Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо-русский словарь: 70 000 слов и выражений / сост. В.К.Мюллер. - 7-е изд.,перераб. и доп. . - М. : Гос.издат. ин. и нац.словарей , 1960. - 1191 c.

811.111=161.1(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022