Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Англо-русский словарь : 20 000 слов / под ред. О.С.Ахмановой, Е.А.М.Уилсон. - 22-е изд., стер . - М. : Сов.энциклопедия , 1972. - 614 c.

811.111=161.1(038)

81.2Англ-4

КрНУ © 2022