Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Айвазов Б.В. Основы газовой хроматографии : учеб.пособие для вузов - М. : Высш.шк. , 1977. - 183 c.

543

КрНУ © 2022