Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Азаров Ю.П. Радость учить и учиться.Педагогика гармонич.развития. - М. : Политиздат, , 1989. - 335 c. - (Б-чка семейн.чтения).

37.01

74.200

КрНУ © 2022