Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Адмони В.Г. Теоретическая грамматика немецкого языка.Строй современ.немецкого языка : учеб.пособие для пед.ин-тов. - М. : Просвещение , 1986. - 334 c.

811.112.2`36

81.2Нем-923

КрНУ © 2022