Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Агеенко Ф.Л. Словарь ударений для работников радио и телевидения: ок.63 000 слов / Ф.Л.Агеенко, М.В.Зарва; под ред. Д.Э.Розенталя. - 4-е изд., стер. . - М. : Сов.энциклопедия , 1971. - 688 c.

81`374.5

КрНУ © 2022