Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автомобільний транспорт в Україні : нормат. база / упоряд. О.С.Роїна. - 2-ге вид., змін. та доп . - К. : КНТ , 2006. - 458 c.

656.113(477)

КрНУ © 2022