Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автомобильная промышленность за рубежом / пер. с англ. ;общ.ред. и предисл. Ю.Н.Карпова. - М. : Прогресс , 1986. - 488 c.

629.33(1-87)

629.113

КрНУ © 2022