Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автомобили.Конструкция, конструирование и расчет. Трансмиссия : учеб.пособие для втузов / А.И.Гришкевич, В.А.Вавуло, А.В.Карпов и др.; под ред. А.И.Гришкевича. - Минск : Выш.шк. , 1985. - 240 c.

629.331-235

629.113-235

КрНУ © 2022