Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Аверьянова Л.В. Деловой английский. Банковская переписка : учеб. пособие. - М. : Гардарика , 1998. - 255 c.

811.111(044.4)

81.2Англ - 923

КрНУ © 2022