Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Автомобили КрАЗ-255Б и КрАЗ-255В : Техническое описание и инструкция по эксплуатации / ред. Пархоменко А.И. - 3-е,исправ. и допол. . - Х : "Прапор" , 1973. - 246 c.

м218(04)-73

3183-055

КрНУ © 2022