Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Атлас физиологии человека.Схемы.Рисунки.Таблицы : учебное пособие / Под.ред.Малоштан Л.Н. - Харьков : `Бурун и К` , 2015. - 416 c.

612(075.8)

КрНУ © 2022