Електронний каталог бібліотеки
КрНУ імені М.Остроградського


ПЕРЕГЛЯД БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ КНИГИ
Повний опис:

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения : учеб.пособие. - М. : ИВЦ `Маркетинг` , 1997. - .194 c.

339.9

65.5

КрНУ © 2022